Concello de ARNOIA

Vila Termal Escudo do Concello de Arnoia

luns, 29 de maio de 2017

.: Bandos

venres, 03 de xuño de 2016

Edicto de cobranza Imposto sobre bens inmobles de características especiais 2016

A Tesourería da Mancomunidade de Concellos do Ribeiro comunica que os recibos estarán ao cobro, en período voluntario, do 27 de xuño ao 29 de agosto, ambos incluídos.

Documentos

Otero Cruz, 12 - 32417 Arnoia - Ourense

Tel.: 988 48 69 00 - Fax: 988 48 69 01

info@arnoia.es