Concello de ARNOIA

Vila Termal Escudo do Concello de Arnoia

sábado, 18 de novembro de 2017

.: Subvencións

 

  Apoio a colectivos desfavorecidos

 Programa de fomento da contratación indefinida inicial (TR348A). Fóra de prazo 

         Programa de incentivos á transformación de contratos temporais a indefinidos (TR348B). Fóra de prazo

         Programa de incentivos á contratación temporal (TR348C). Fóra de prazo


       Autoemprego 

 

  Programa de fomento das iniciativas emprendedoras e de emprego (I+E+E) (TR340K).      

  Programa de incentivos para promover  a afiliación á Seguridade Social das persoas cotitulares ou titulares de explotacións agrarias (TR340G) 

  Programa de iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT). Axudas e Subvencións. (TR340E).

  Promoción do emprego autónomo. (TR341D)

 Iniciativas de emprego : ILES-IER. Procedemento de cualificación e inscrición rexistral. (TR340A)          

  Iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT) (TR340D)

 

       Discapacidade

 

       Programa de apoio á creación, ampliación e mantemento de centros especiais de emprego (TR341E e TR341F)

         Programa de fomento da contratación de persoas con discapacidade na empresa ordinaria (TR343A)

 

      Programas de Cooperación

 

       Subvención para a contratación de traballadores desempregados en colaboracion coas entidades locais (TR351A)

       Subvencións de contratacións de traballadores desempregados en colaboración cos órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e institucións sen ánimo de lucro

Otero Cruz, 12 - 32417 Arnoia - Ourense

Tel.: 988 48 69 00 - Fax: 988 48 69 01

info@arnoia.es