Concello de ARNOIA

Vila Termal Escudo do Concello de Arnoia

sábado, 18 de novembro de 2017

.: Urbanismo

Praza en ArnoiaO Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Arnoia foi aprobado definitivamente polo Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas na data de 6 de outubro do 2010.

PXOM Arnoia (06/10/2010) (Require Internet Explorer)

O técnico municipal de urbanismo velará polo cumprimento da normativa na materia, podendo os interesados en realizar calquera tipo de actuación suxeita a licencia, solicitar previamente informe de calificación urbanística da parcela ou edificación, o traveso da solicitude oportuna.

Tel.: 988 486900

Fax: 988 486901

Otero Cruz, 12 - 32417 Arnoia - Ourense

Tel.: 988 48 69 00 - Fax: 988 48 69 01

info@arnoia.es