Concello de ARNOIA

Vila Termal Escudo do Concello de Arnoia

sábado, 18 de novembro de 2017

.: Datos poboacionais

A poboación de Arnoia, a 1 de Xaneiro de 2011 (derradeira cifra oficial do I.N.E.) é de 1089 habitantes, distribuíndose en 549 varóns e 540 mulleres.

 

Distribución poboacional por pobos

  • Val de San Amaro:Val de San Amaro
Bacelo     34 
Os Chaos     56
A Laxa    90
Outeiro Cruz    99
A Paixón     85
Porqueira    17
Quinteiros    34
A Reza     92
San Amaro    61
Sendín    26
Vila Termal  169
TOTAL  763

 

  • Val de San Vicente:Val de San Vicente
Carnos       27
Lapela       27
Nogueiredo       9
Oliveira      37
O Outeiro      29
A Ponte      55
O Pumar      34
Remuiño     103
O Rial      23
TOTAL    344

 

Outros gráficos e táboas

  • Distribución da poboación por grupos de idades e sexo:

 

 

0

4

5

9

10

14

15

19

20

24

25

29

30

34

35

39

40

44

45

49

50

54

55

59

60

64

65

69

70

74

75

79

80

84

85

+

Homes

15

20

15

6

21

27

40

36

45

39

34

36

32

45

40

43

30

65

Mulleres

7

16

8

18

12

21

30

36

38

20

27

37

43

47

34

45

36

25

TOTAL

22

36

23

24

33

48

70

72

83

59

61

73

75

92

74

88

66

90

 

  • Pirámide poboacional Arnoia 10.06.2011:

Piramide de idades a 10-06-11

  • Distribución da poboación por grupos de idades:

 Distribucion por grupo de idades

  • Porcentaxe da distribución da poboación por idades:

porcentaxe da poboacion por idades

Otero Cruz, 12 - 32417 Arnoia - Ourense

Tel.: 988 48 69 00 - Fax: 988 48 69 01

info@arnoia.es