Concello de ARNOIA

Vila Termal Escudo do Concello de Arnoia

sábado, 18 de novembro de 2017

.: Enlaces de interés

  Información de utilidade para o emigrante

           Axudas extraordinarias a emigrantes galegos/as retornados/as     

             Reencontros na Terra
           Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes retornadas na Comunidade Autónoma Galega

    Guía de retorno

      Comunidades galegas no exterior

 
 
 
 

  Embaixadas e consulados

 

   Ministerio de Asuntos Exteriores

  Actualidade, comunicación exterior, recomendación de viaxes, Becas, Emprego en organizacións internacionais...

  Ministerio de Traballo e Inmigración

 
 
 

  Ministerio de Interior

 
 

    Información de diversa utilidade

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN do 11 de outubro de 2011, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se acorda facer pública a relación de candidatos que obtiveron bolsa ao abeiro da Resolución do 24 de xuño de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de bolsas destinadas aos cidadáns galegos residentes no exterior para a realización de estudos universitarios oficiais, intercambios universitarios e estudos de formación profesional durante o curso 2011-2012, así como a relación das solicitudes non admitidas e renuncias.
 

Otero Cruz, 12 - 32417 Arnoia - Ourense

Tel.: 988 48 69 00 - Fax: 988 48 69 01

info@arnoia.es