Concello de ARNOIA

Vila Termal Escudo do Concello de Arnoia

sábado, 18 de novembro de 2017

.: Solicitudes

Adquisición dunha vivenda de Protección Autonómica

Impresos

O Concello de Arnoia quere promover a construcción de novas vivendas de protección autonómica similares ás existentes no complexo da "Vila Termal", e a ubicar na mesma zona. Se está interesado e cumple as seguintes condicións solicite ser incluido na lista de demandantes mediante o envío ó Concello do seguinte formulario.

Porémonos en contacto con vostede no momento que teñamos as solicitudes necesarias pra iniciar os trámites oportunos

Dirixido a 

Veciños de Arnoia que carezan doutra vivenda no término municipal e cuios ingresos en termos de unidade familiar sean inferiores os oficialmente establecidos para a adquisición deste tipo de vivendas. 

Documentación a aportar

  • Solicitude.
  • Fotocopia do documento de identidade do solicitante.

Taxas

Exento de taxas.

Organismo xestor da solicitude

Concello de Arnoia 
Casa do Concello, Outeiro Cruz, 12
32417 - Arnoia

Tel.: 988 486900

Fax: 988 486901

Otero Cruz, 12 - 32417 Arnoia - Ourense

Tel.: 988 48 69 00 - Fax: 988 48 69 01

info@arnoia.es