Concello de ARNOIA

Vila Termal Escudo do Concello de Arnoia

sábado, 18 de novembro de 2017

.: Solicitudes

Formulario de solicitude xeral

Impresos

Formulario xeral para facer chegar ó concello calquera tipo de solicitude, petición..

Dirixido a 

Persoas físicas.

Documentación a aportar

  • Solicitude.
  • Fotocopia do documento de identidade do solicitante. No caso de actuar en representación, fotocopia dos documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita deste último ou copia de poder para representalo.

Taxas

Exento de taxas.

Organismo xestor da solicitude

Concello de Arnoia 
Casa do Concello, Outeiro Cruz, 12
32417 - Arnoia

Tel.: 988 486900

Fax: 988 486901

Otero Cruz, 12 - 32417 Arnoia - Ourense

Tel.: 988 48 69 00 - Fax: 988 48 69 01

info@arnoia.es