Concello de ARNOIA

Vila Termal Escudo do Concello de Arnoia

mércores, 13 de decembro de 2017

.: Solicitudes

Solicitude de actividades deportivas

Impresos

A petición das actividades deportivas e do uso das instalacións adecuarase ao establecido no regulamento (ver regulamento) do mesmo.

Dirixido a 

Persoas físicas ou xurídicas, e entidades que desexen facer uso das instalacións deportivas ou participar nalgunha actividade deportiva.

Documentación a aportar

  • Solicitude.
  • Fotocopia do documento de identidade do solicitante. No caso de actuar en representación, fotocopia dos documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita deste último ou copia de poder para representalo.
  • Descrición da actividade a realizar, datas de utilización e horas.
  • Curso ou actividade deportiva na que queira participar.

Taxas

Exento de taxas.

Organismo xestor da solicitude

Concello de Arnoia 
Casa do Concello, Outeiro Cruz, 14
32417 - Arnoia

Tel.: 988 486900

Fax: 988 486901

Otero Cruz, 12 - 32417 Arnoia - Ourense

Tel.: 988 48 69 00 - Fax: 988 48 69 01

info@arnoia.es