Concello de ARNOIA

Vila Termal Escudo do Concello de Arnoia

mércores, 13 de decembro de 2017

.: Solicitudes

Solicitude de inscripción no listado de emprego

Impresos

Dirixido a

Persoas demandantes de emprego

Documentación a aportar

  • Modelo de solicitude debidamente cumprimentado.
  • Curriculum vitae do solicitante [opcional].

Organismo xestor da solicitude

Concello de Arnoia
Casa do Concello, Outeiro Cruz, 14
32417 - Arnoia

Tel.: 988 486900

Fax: 988 486901

Otero Cruz, 12 - 32417 Arnoia - Ourense

Tel.: 988 48 69 00 - Fax: 988 48 69 01

info@arnoia.es