Concello de ARNOIA

Vila Termal Escudo do Concello de Arnoia

mércores, 13 de decembro de 2017

.: Solicitudes

Solicitude de licencia de obras maiores

Solicitude para calquera construcción, instalación e obra, dentro do término municipal, para a cual se esixa a correspondente licencia de obra urbanística.

Dirixido a

Persoas físicas ou xurídicas, e entidades que realicen calquera construcción, instalación ou obra.

Documentación a aportar

  • Dúas copias do proxecto, asinadas polo técnico competente e visadas polos colexios oficiais correspondentes.
  • Se a obra se fai a menos de 50m da liña da estrada OU-402, é necesaria unha solicitude á Consellería. (facilitada polo Concello)
  • Se a obra se fai a menos de 50m da liña das estradas pertencentes á Deputación, é necesaria unha solicitude á Deputación. (facilitada polo Concello)

Taxas

2% do presuposto de execución material da obra.

Organismo xestor da solicitude

Concello de Arnoia
Casa do Concello, Outeiro Cruz, 14
32417 - Arnoia

Tel.: 988 486900

Fax: 988 486901

Otero Cruz, 12 - 32417 Arnoia - Ourense

Tel.: 988 48 69 00 - Fax: 988 48 69 01

info@arnoia.es