Concello de ARNOIA

Vila Termal Escudo do Concello de Arnoia

mércores, 13 de decembro de 2017

.: Solicitudes

Solicitude de licencia de obras menores

Impresos

Dirixido a

Persoas físicas ou xurídcas, que realicen calquera obra menor.

Documentación a aportar

  • Plano do emprazamento.
  • Deseño ou memoria da obra
  • Se a obra se fai a menos de 50m da liña da estrada OU-402, é necesaria unha solicitude á Consellería. (atópase no Concello)
  • Se a obra se fai a menos de 50m da liña das estradas pertencentes á Deputación, é necesaria unha solicitude á Deputación. (atópase no Concello)

Taxas

35 euros por trámites e o 2% do presuposto da execución material da obra (agás nos casos previstos na Lei).

Prazos

Antes de comenzar as obras, debendo agradar polo permiso. O trámite para resolver é de 1 mes, o silencio considerase positivo, agás se contradiga a norma.

Organismo xestor da solicitude

Concello de Arnoia 
Casa do Concello, Outeiro Cruz, 14
32417 - Arnoia

Tel.: 988 486900

Fax: 988 486901

Otero Cruz, 12 - 32417 Arnoia - Ourense

Tel.: 988 48 69 00 - Fax: 988 48 69 01

info@arnoia.es