Concello de ARNOIA

Vila Termal Escudo do Concello de Arnoia

sábado, 21 de outubro de 2017

.: Solicitudes

Solicitude de bonificación do I.B.I. por ser vivenda de protección oficial

Impresos

Dirixido a

Persoas propietarias de vivenda de protección oficial.

Documentación a aportar

  • Fotocopia do carné de identidade.
  • Fotocopia da escritura ou xustificante da titulariedade.

Taxas

Exento de taxas.

Organismo xestor da solicitude

Concello de Arnoia 
Casa do Concello, Outeiro Cruz, 12
32417 - Arnoia

Tel.: 988 486900

Fax: 988 486901

Otero Cruz, 12 - 32417 Arnoia - Ourense

Tel.: 988 48 69 00 - Fax: 988 48 69 01

info@arnoia.es