Concello de ARNOIA

Vila Termal Escudo do Concello de Arnoia

mércores, 13 de decembro de 2017

.: Solicitudes

Solicitude de devolución de parte do imposto sobre vehículos de tracción mecánic

Impresos

Dirixido a

Propietarios de vehículos dados de baixa definitiva.

Documentación a aportar

  • Fotocopia do carné de identidade.
  • Fotocopia do pago do recibo do I. M. V. T. M.
  • Baixa definitiva emitida pola Xefatura Provincial de Tráfico.
  • Datos da conta bancaria onde se desexa recibir o importe (20 díxitos).

Taxas

Exento de taxas.

Organismo xestor da solicitude

Concello de Arnoia 
Casa do Concello, Outeiro Cruz, 12
32417 - Arnoia

Tel.: 988 486900

Fax: 988 486901

Otero Cruz, 12 - 32417 Arnoia - Ourense

Tel.: 988 48 69 00 - Fax: 988 48 69 01

info@arnoia.es