Concello de ARNOIA

Vila Termal Escudo do Concello de Arnoia

mércores, 13 de decembro de 2017

.: Solicitudes

Instancia de domiciliación (alta, modificación ou baixa)

Impresos

Dirixido a

Persoas físicas ou xurídicas.

Documentación a aportar

  • Calquera documento de identidade válido das persoas interesadas. Os cidadáns de fora da Unión Europea, presentarán o pasaporte ou a tarxeta de residencia.

Taxas

Exento de taxas.

Organismo xestor da solicitude

Concello de Arnoia 
Casa do Concello, Outeiro Cruz, 12
32417 - Arnoia

Tel.: 988 486900

Fax: 988 486901

Otero Cruz, 12 - 32417 Arnoia - Ourense

Tel.: 988 48 69 00 - Fax: 988 48 69 01

info@arnoia.es