Concello de ARNOIA

Vila Termal Escudo do Concello de Arnoia

mércores, 13 de decembro de 2017

.: Solicitudes

Trámites para as altas e baixas de vehículos

ALTAS DE VEHÍCULOS

Dirixido a

Propietarios de vehículos de nova matriculación.

Documentación a aportar

 • Fotocopia do carné de identidade.
 • Fotocopia da ficha técnica do vehículo obxecto da alta.

Taxas

Segundo as características do vehículo a matricular.

Organismo xestor da solicitude

Oficina de Recadación da Mancomunidade I.V. Do Ribeiro
Praza Maior
32400 - Ribadavia

Tel.: 988 470043

Fax: 988 470331

 

BAIXA OU MODIFICACIÓN TITULARIDADE DE VEHÍCULOS

Dirixido a

Propietarios de vehículos.

Documentación a aportar

 • A tramitación da baixa ou transferencia dun vehículo require estar en posesión do recibo correspondente ó ano en curso do Imposto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Este recibo atópase en:

  Oficina de Recaudación de la Mancomunidad I.V. Del Ribeiro
  Praza Maior
  32400 - Ribadavia
  Tel.: 988470043
  Fax: 988470331

Otero Cruz, 12 - 32417 Arnoia - Ourense

Tel.: 988 48 69 00 - Fax: 988 48 69 01

info@arnoia.es