Concello de ARNOIA

Vila Termal Escudo do Concello de Arnoia

mércores, 13 de decembro de 2017

.: Solicitudes

Solicitude de certificacións do padrón de habitantes

Impresos

Dirixido a

Persoas físicas

Documentación a aportar

  • Calquera documento de identidade válido.

Taxas

Exento de taxas.

Organismo xestor da solicitude

Concello de Arnoia
Casa do Concello, Outeiro Cruz, 12
32417 - Arnoia

Tel.: 988 486900

Fax: 988 486901

Otero Cruz, 12 - 32417 Arnoia - Ourense

Tel.: 988 48 69 00 - Fax: 988 48 69 01

info@arnoia.es