Categoría: <span>Novas</span>

Sometese a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte de utilidade pública Serra da Peneda, San Miguel, Novelle e Carixa
Novas

Sometese a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte de utilidade pública Serra da Peneda, San Miguel, Novelle e Carixa

27 Maio, 202128 Maio, 2021

Durante os próximos dous meses calquera persona física ou xurídica poderá examinar no Servizo de Montes de Ourense a memoria xustificativa, plano da masa e listaxe de parcelas catastrais afectadas.  As persoas titulares das parcelas catastrais afectadas, individual ou colectivamente, poderán presentar as alegacións que coiden oportunas.  No Concello de Arnoia inscribiranse en total 38,1...

Novas

Subvención ao Concello dentro do Plan Marco 2020 / 2021

28 Abril, 202128 Abril, 2021

A Consellería de Medio rural da Xunta de Galicia ven de conceder unha subvención por un importe de 21226.29€ cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) para a realización da obra ” Acondicionamento de mellora de camiño en Remuiño.

Novas

Axudas da Xunta para a adquisición de vivenda para a mocidade

3 Febreiro, 20213 Febreiro, 2021

A Xunta ven de convocar axudas para a adquisición de vivenda, dentro do plan estatal de vivenda. Para acceder a estas axudas, hai que ser menor de 35 anos, e ter nacionalidade española, ademáis duns ingresos da unidade de convivencia iguais ou inferiores a 3 veces o IPREM. A vivenda ten que estar situada nun...

Novas

PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLES DE ARNOIA

27 Novembro, 202027 Novembro, 2020

O municipio de ARNOIA, adheriuse de xeito voluntario á iniciativa europea “Pacto das Alcaldías polo Clima e a Enerxía” co obxectivode FRENAR O CAMBIO CLIMÁTICO,  mellorando a sostenibilidade do municipio, asumindo o compromiso voluntario de reducir as emisións de CO2 nun 40% antes de 2030, mellorar a eficiencia enerxética, empregando fontes de enerxía renovables nos...

Plan Reactiva Arnoia
Novas

Plan Reactiva Arnoia

28 Xullo, 202029 Xullo, 2020

Tramitación a través da sede electrónica  (https://arnoia.sedelectronica.gal/info.0), ou nas oficinas do Concello. Prazo ata o 24 de agosto. Contacto no 988486900 ou info@arnoia.es

Novas

O CONCELLO DE A ARNOIA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

4 Xullo, 20204 Decembro, 2020

O Concello de A Arnoia ven de recibir unha subvención para a sensibilización, información e difusión da igualdade e prevención da violencia contra as mulleres. Subvención do Pacto de Estado contra la violencia de género, Ministerio de Igualdad, a través da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia.

Novas

Mellora das infraestruturas e equipamentos no P.A.I. de Arnoia

19 Novembro, 20194 Decembro, 2019

Por resolución da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, ao abeiro da Orde do 8 de agosto de 2019, de axudas para investimentos na mellora das infraestruturas e equipamentos das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (P.A.I.) dependentes das corporacións locais, O Concello de Arnoia foi beneficiario dunha axuda por...