Etiqueta: <span>registro de masas consolidadas</span>

Inicio / registro de masas consolidadas
Sometese a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte de utilidade pública Serra da Peneda, San Miguel, Novelle e Carixa
Novas

Sometese a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte de utilidade pública Serra da Peneda, San Miguel, Novelle e Carixa

27 Maio, 202128 Maio, 2021

Durante os próximos dous meses calquera persona física ou xurídica poderá examinar no Servizo de Montes de Ourense a memoria xustificativa, plano da masa e listaxe de parcelas catastrais afectadas.  As persoas titulares das parcelas catastrais afectadas, individual ou colectivamente, poderán presentar as alegacións que coiden oportunas.  No Concello de Arnoia inscribiranse en total 38,1...