D. Rodrigo Aparicio Santamaría

Alcalde do Concello de Arnoia