Cultura e Deportes

Biblioteca

A Biblioteca pública atópase ubicada no baixo da Casa do Concello, e inclúese na rede de bibliotecas da Xunta de Galicia.

Ten uns 5000 volumes de diversa temática (enciclopedias, novelas, literatura infantil,…). Posúe un curruncho para os máis pequenos con material didáctico propio da súa idade.

A solicitude do carné de socio/a da biclioteca pódese tramitar nas oficinas do Concello ou a través da sede electrónica