Bando para a obtención do Carnet de Manipulador de Produtos Fitosanitarios

D. RODRIGO APARICIO SANTAMARÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE ARNOIA (OURENSE); O Concello está xestionando a posibilidade de organizar un curso para a obtención do CARNET DE MANIPULADOR DE PRODUTOS FITOSANITARIOS, que se desenrolará nas datas e lugar que máis adiante se concretará. Esta actividade programaríase ante a obrigatoriedade de estar en posesión deste carnet para poder […]

Bando para a obtención do Carnet de Manipulador de Produtos Fitosanitarios Ler máis »