Goberno e Urbanismo

Oficinas Xerais do Concello

Rexistro Civil e Xulgado de Paz

O rexistro civil e o Xulgado de paz de Arnoia, ten as súas oficinas na Casa do Concello, en Outeiro Cruz.

Servizos

. Inscrición de nacementos, matrimonios e defuncións.

. Expedición de Fe de vida e estado.

. Expedición de extratos de nacemento, matrimonio e defunción.

. Libros de familia.

. Matrimonios civís.

. Citacións, notificacións e requerimentos, etc.

. Conciliacións

Urbanismo

O Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Arnoia foi aprobado definitivamente polo Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas na data de 6 de outubro do 2010.

O técnico municipal de urbanismo velará polo cumprimento da normativa na materia, podendo os interesados en realizar calquera tipo de actuación suxeita a licencia, solicitar previamente informe de calificación urbanística da parcela ou edificación, a través da solicitude oportuna.

A solicitude de información urbanística pódese tramitar nas oficinas do Concello ou a través da sede electrónica.

 

Xestión catastral de rústica e urbana

Todos os 24 de mes (agás sábados e festivos, que pasa ao anterior ou posterior segundo coincida) unha persoa da empresa Servicat S.L.L., visita Arnoia para xestionar temas catastrais. A través deste servizo os veciños poderán xestionar dende o concello sen necesidade de desprazarse ata as oficinas do Catastro de Ourense, altas, baixas, variacións de bens de natureza urbana e rústica, así como calquera troco nos datos catastrais.

É desexable chamar antes ao teléfono 988 22 25 33 para concertar cita previa e axilizar o servizo.

Scroll ao inicio