Publicado o decreto polo cal se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de Remuíño

Polo Acordo do 23 de xuño de 2022, da Presidencia da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, iniciouse o procedemento de aprobación para o desenvolvemento do polígono agroforestal de iniciativa pública de Remuíño, no concello da Arnoia (Ourense) (DOG núm. 130, do 8 de xullo), que motivou a elaboración do estudo de viabilidade previsto no artigo […]

Publicado o decreto polo cal se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de Remuíño Ler máis »