Edicto de Cobranza

D.RODRIGO. APARICIO SANTAMARÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE ARNOIA (OURENSE); Que segundo se nos comunica pola Tesourería da Mancomunidade de Concellos do Ribeiro, estarán o cobro, en período voluntario, no período comprendido entre o 25 de marzo e o 27 de maio, ambos incluidos, os recibos das seguintes exaccións correspondentes o ano 2024: ·IMPOSTO SOBRE VEHICULOS […]

Edicto de Cobranza Ler máis »