Mancomunidade

Datos

Núm. Rexistro: 0532005
Comunidade Autónoma: Galicia
Nome da Mancomunidade: Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria “Do Ribeiro”
Teléfono: 988 48 47 00
Enderezo electrónico: info@ribeiro.org
Web: ribeiro.org

Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria “Do Ribeiro”

A Mancomunidade de Concellos do Ribeiro constitúese como Entidade Pública supramunicipal por iniciativa e vontade unánime dos Concellos que forman a Comarca do Ribeiro, ala polo ano 1987, para xestionar, de forma conxunta, unha serie de servizos básicos, entre os que destacan os servizos de recollida de residuos sólidos urbanos, o Servizo Social de Base, Matadoiro Comarcal, Protección Civil e Prevención e Extinción de Incendios, Recadación, Informatización e Cultura.

Municipios

Obras e servizos

Scroll ao inicio