Edicto de cobranza

Sin categorizar

Edicto de cobranza

D. Rodrigo Aparicio Santamaría, alcalde – presidente do Concello de Arnoia (Ourense);

Que segundo se nos comunica pola Tesourería da Mancomunidade de Concellos do Ribeiro, estarán o cobro, en período voluntario, os recibos do IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES E DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS do ano 2024, do 8 DE XULLO ao 9 DE SETEMBRO, ambos inclusive.

Os contribuíntes recibirán no seu domicilio o recibo – resgardo de aboamento, co que deberán presentarse en calquera das oficinas de Abanca nese período. De non facelo, cobrarase por vía executiva, co 20% de recarga de prema e intereses de demora e, no seu caso, as custas que se produzan.

No caso de non recibir o resgardo, poderase, dentro dos períodos sinalados, retiralo das oficinas do servicio de recadación da Mancomunidade I.V. do Ribeiro.

Deixar un comentario

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Scroll ao inicio